kate-william-shout

Anlaml? Sözler

"Damladan vageçin, okyanus olun."Mevlana

"Damladan vageçin, okyanus olun."Mevlana

"Kusursuz hayat, kusursuz bir hizmet verdi?in zaman yarat?l?r." Robin Sharma

"Herkes kap?s?n?n önünü süpürse, bütün dünya tertemiz olur." Azize Teresa

" Bilge ki?i, budalalar?n en son yapt??? ?eyi her zaman en ba?ta yapar." Filozof Baltasar Gracian

"Hayat?n en ?srarl? ve acil sorusu, ba?kalar? için neler yapt???m?zd?r." Martin Luther King

"Ancak tüm ö?rendiklerimizi unuttu?umz zaman bilmeye ba?lar?z." Henry David Thoreau