kate-william-shout

De?i?tiremeyeceklerini Kabul Et

De?i?tiremeyeceklerini kabul et, uzakla? ve de?i?tirebileceklerine odaklan...

De?i?tiremeyeceklerini kabul et, uzakla? ve de?i?tirebileceklerine odaklan...

De?i?tirebilece?imiz çok ?ey vard?r: E?itim görmek, para kazanmak, çevreniz, arkada?lar?n?z,

izledikleriniz, do?ru insan? seçebilmek, kendini ve ba?kas?n? sevebilmek...

Çal??arak bunlar? de?i?tirebilirsiniz.

De?i?tiremeyece?iniz çok ?ey de vard?r:

Genetik, aile, inanç, kültür, alt beyin davran??lar?, cehalet...

De?i?tirebileceklerinizi de?i?tirin, de?i?tiremeyecekleriniz sizi rahats?z ederse uzakla??n,

rahats?z etmezse kabul edin, ?ikayet etmeden katlan?n.

steps365.com