kate-william-shout

Sevginin Ne?esi

Sevginin ne?esini ne zaman tadars?n?z?

Sevginin ne?esini ne zaman tadars?n?z?

Sevginin ne?esi, yaln?zca yaln?z olman?n ne?esini tatt???nda mümkündür, 

çünkü ancak o zaman payla?acak bir ?eyin vard?r.

Aksi taktirde, biraraya gelen, birbirlerine tutunan iki dilenci mutlu olamaz.

Birbirleri için s?k?nt? yarat?rlar, çünkü her ikisi de çaresizce, "o beni tamamlayacak" 

umudu ta??r. Di?eri de ayn? ?eyi umar.

Birbirlerini tamamlayamazlar. ?kisi de kördür, birbirlerine yard?m edemezler.

                                                                                                  Osho