kate-william-shout

Anlaml? Sözler

Doyumsuz bir ya?am sürmenizde tek suçlu kendinizsiniz. Anonim

Doyumsuz bir ya?am sürmenizde tek suçlu kendinizsiniz. Anonim

"Karde?inin sal?n? kar??ya geçirmesine yard?m et, göreceksin ki, sen de kar??das?n." Hint Atasözü

"Tüm direnci k?ran ve engelleri ortadan kald?ran unsur, sürekli ve kararl? çabad?r." Claude M.Bristol

"Her insan kendi ufkunu dünyan?n s?n?r? zanneder." Arthur Schopenhauer

"Kim oldu?unu hat?rla, dedi. Sen bir ustas?n." Aniesa Thames 

" Bizim daha iyi ya da kötü olu?umuza göre, dünya da daha iyi ya da daha kötü olacakt?r." Paulo Coelho

"Arad???m?z? buluruz. O zaten hep oradad?r, biz yeterli zaman? tan?rsak, kendini bize gösterir." Thomas Metron