kate-william-shout

Kendinizi ?mha Etmeyin

?nsanlar hem aktif, hem de pasif olarak kendini imha edici davran??lar içine girebilirler.

?nsanlar hem aktif, hem de pasif olarak kendini imha edici davran??lar içine girebilirler.

?nsanlar, hem aktif hem de pasif davran??larla kendilerini imha etme yoluna girebilirler.

AKT?F KEND?N? ?MHA ED?C? DAVRANI?LAR

1. Alkolizm

2. Hap ba??ml?l???

3. Seks ba??ml?l???

4. Kumar ba??ml?l???

5. Yeme ba??ml?l???

6. Öfke 

PAS?F KEND?N? ?MHA ED?C? DAVRANI?LAR

1. Medya, internet ve TV ba??ml?l???

2. Kaytarmac?l?k ve sorumsuzluk

3. Çocukça davran??lar

4. Mükemmelliyetçilik

5. A??r? Ele?tiri

6. ??koliklik

7. Kaçma e?ilimi

8. Maddiyatç?l?k

9. Tüketim dü?künlü?ü

10. Delice a??k olma

11. Geçmi?te ya?anan suistimal ve travmalar

Ba?ar? dü?ünme gücünüzle ölçülür. Ne kadar büyük dü?ündü?ünüz,

ne kadar büyük ?eyler yapabilece?inizi belirler.

David Schwartz