kate-william-shout

Anlaml? Sözler

Kelimelerin ruhu olmasa, yazman?n ne anlam? olurdu? Ye?im Kale

Kelimelerin ruhu olmasa, yazman?n ne anlam? olurdu? Ye?im Kale

"Ele?tirmeye tahammülü olmayanlar, asl?nda, mükemmelliyetçi ve en fazla ele?tiriyi yapanlard?r." Ye?im Kale

"Güçlü bir kad?n?n istekleri, bir kral? bile dize getirir." Samuel Laydor

"Kusursuz hayat, kusursuz hizmet verdi?in zaman yarat?l?r."Robin Sharma

"Hiç kimsenin senin yan?ndan ayr?l?rken, kendini yan?na geldi?i zamankinden kötü ve mutsuz hisstmesine izin verme, 

yan?ndan herkes mutlu ve daha iyi ayr?ls?n." Azize Teresa

"Hayat?n en acil ve en esrarl? sorusu, ba?kalar? için neler yapt???m?zd?r." Martin Luther King