kate-william-shout

Afrika Atasözleri

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözya?lar?m?z?n rengi ayn?d?r.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözya?lar?m?z?n rengi ayn?d?r.

Afrika'da her sabah bir ceylan uyan?r,
 

En h?zl? aslandan daha h?zl? ko?mas?

gerekti?ini yoksa ölece?ini bilir.
 

Afrikada her sabah bir aslan uyan?r,
 

En yava? ceylandan daha h?zl? ko?mas?

gerekti?ini yoksa aç kalaca??n? bilir.
 

Aslan ya da ceylan olman?z?n bir önemi yoktur.
 

Yeter ki güne? do?du?unda ko?mak zorunda oldu?unuzu bilin.

 

Bilge her?eyi bilmez, sadece ahmaklar her?eyi bilir.

Büyük a?aç devrilince, yapraklar?n? keçi yer.

Fark edilmek için çok küçük oldu?unu dü?ünüyorsan, kapal? bir odada bir sivrisinekle uyumay? dene.

Nereye dü?tü?üne bakma ama, nerede uyudu?una bak