kate-william-shout

Bilgi Toplumunda Lider

Karizmatik lider ve bilgi toplumundaki liderin farkları...

Karizmatik lider ve bilgi toplumundaki liderin farkları...

*Karizmatik lider(KL), içinde bulunduğu şartları kabul etmez, yenilerini koymaya çalışır. Bilgi toplumunun lideri(BTL), içinde bulunduğu şartları kabul eder ve kitlesiyle birlikte bu şartlarıdeğiştirmeye ya da geliştirmeye çalışır. *Karizmatik lider içinde bulunduğu dönemle ilgilenir. BTL, uzun dönemle ilgilenir. Bugünden yarını yaratmaya çalışır. *KL, kendi amaçlarını uygular. BTL, paylaşılan vizyona ulaşabilmek için çalışır. *KL, kişisel ilişkilerle ilgilenir. BTL, ilişkilerin etkileşimiyle ve sistemle ilgilenir. *KL, konumunun gücünü açıkça sergiler ve bunu kullanır. BTL, konumunu ve gücünü toplumdan ve ekibinden aldığını kabul eder ve bunu kullanır. *KL, güvenir ama denetler(güvenmez). BTL, özdenetim sistemleri kurar, güvenir ve denetlemez. *KL, sorgusuz itaat bekler. BTL, ortak doğruya ulaşmak için diyalog arayışına girer. *KL, kriz anında ortaya çıkar. BTL, fırsatlar için daima ortada bulunur. *KL, kendisine ihtiyaç duyulmasını ister. BTL, kendisine ihtiyaç duyulmayacak bir sistemi inşa eder. *KL, tek başına öğrenir. BTL, birlikte öğrenir. Geleceği Yönetmek adlı kitaptan alıntıdır.