ÇOCUKLARDA DUYGU GELİŞİMİ
01/12/2013 - 08:31
Alıntılar
ZEYNEP KURTULUŞ
Duyguların gelişimi, gelişimin diğer yönleri ile yakından ilişkilidir. Çocukların duygularını inceleyen psikologlardan biri olan Donald Hebb’e göre duyguların gelişimi çocuktaki nörolojik olgunlaşma ile öğrenmenin bir ürünüdür.

Duygularımız doğal birer parçamızdır. Duygular, davranışlarımızı etkiler ve yönlendirir. İhtiyaçlarımız karşısında bizi uyarır. Zorluklar karşısında direnmemize ve kuvvetli olmamıza yardım eder. Heyecan ve istek duymamızı sağlar ve bizleri hedefimize ulaştırır. Bizleri motive eder. Duygular, öğrenmemizi sağlar. İnsanlarla iletişim içinde olmamızı ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.

Duyguların gelişimi çocukların;

- Arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurmasını,
- Duygularını sözel olarak ifade edebilmesini ve böylece saldırgan davranışların azalmasını,
- İnsanların ne hissettiklerini ve bir sorunu çözmenin birden fazla yolu olduğunu öğrenmesini,
- Çocuğun arkadaş edinmesini ve arkadaş grubu tarafından kabul edilmesini,
- Duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade edebilmesini
- Sözsüz iletişimi daha kolay anlamasına ve sözsüz iletişimi kullanmasını,
- Çocuğun duygularını istenmeyen tepkisel davranışlar ile değil sözcüklerle ifade etmesini sağlar.
- Duyguların Nöropsikolojik Temelleri
- Limbik sistem duyguları kontrol eder.
- Ayrıca uzun süreli belleğin önemli bir kısmı da limbik sistem tarafından düzenlenir.

Duygularımız ve belleğimiz limbik sistem tarafından kontrol edildiğinden dolayı duygusal bağ kurduğumuz olayları daha çabuk hatırlarız. Çünkü aynı bölgedeki duygusal merkez, bellek kısmını ateşleyecek bağlantılara sahiptir.

Genellikle beynin sağ yarımküresi negatif ve yoğun duygular ile yaratıcılık süreçlerinden sorumludur. Sol yarımküre ise pozitif duygular, dil gelişimi ve yeni objelere ve deneyimlere ilgi ile sorumludur.
Bu durumda sol frontal alan yaklaşma davranışı ve pozitif duygularla, sağ taraf ise çekingen davranış ve negatif duygularla ilişkilidir.

Alıntıdır.